Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 20

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 700
  Giá đặc biệt 4.800.000đ Regular Price 6.000.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 700

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 2. Clearance sale
  Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 900
  Giá đặc biệt 4.600.000đ Regular Price 6.200.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 900

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 3. Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 600
  Giá đặc biệt 10.080.000đ Regular Price 12.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 600

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 4. Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 900
  Giá đặc biệt 10.400.000đ Regular Price 13.000.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 900

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 5. Máy hút mùi treo tường CATA DALIA WH
  Giá đặc biệt 21.600.000đ Regular Price 27.000.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA DALIA WH

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 740 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
 6. Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 60
  Giá đặc biệt 6.240.000đ Regular Price 7.800.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 60

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 7. Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 70
  Giá đặc biệt 6.320.000đ Regular Price 7.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 70

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 8. Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 90
  Giá đặc biệt 6.480.000đ Regular Price 8.100.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 90

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 9. Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS
  Giá đặc biệt 13.130.000đ Regular Price 17.500.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
   • Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 10. Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 700
  Giá đặc biệt 14.400.000đ Regular Price 18.000.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 700

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
 11. Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900 WH
  Giá đặc biệt 7.040.000đ Regular Price 8.800.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900 WH

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 12. Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS BK
  Giá đặc biệt 6.790.000đ Regular Price 7.150.000đ

  Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 600XGBK

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 20

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng