• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 700
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 700
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.800.000 đ * 6.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 900
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 900
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.600.000 đ * 6.200.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 600
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 600
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
10.080.000 đ * 12.600.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 900
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 900
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
10.400.000 đ * 13.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA DALIA WH
Máy hút mùi treo tường CATA DALIA WH
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 740 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
21.600.000 đ * 27.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 60
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 60
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.240.000 đ * 7.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 70
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 70
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.320.000 đ * 7.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 90
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.480.000 đ * 8.100.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
13.130.000 đ * 17.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 700
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 700
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
14.400.000 đ * 18.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900 WH
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900 WH
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
7.040.000 đ * 8.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 600XGBK
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 600XGBK
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.790.000 đ * 7.150.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA NEBLIA 600 Inox
Máy hút mùi treo tường CATA NEBLIA 600 Inox
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 1110 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.720.000 đ * 5.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 600
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 600
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.320.000 đ * 5.400.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 900
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 900
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.600.000 đ * 7.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA SYGMA 900 Inox
Máy hút mùi treo tường CATA SYGMA 900 Inox
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
7.440.000 đ * 9.300.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA Thalassa 900XG BK
Máy hút mùi treo tường CATA Thalassa 900XG BK
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 780 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
14.400.000 đ * 18.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA Selene 700
Máy hút mùi treo tường CATA Selene 700
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
8.000.000 đ * 10.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 700XGBK
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 700XGBK
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.440.000 đ * 6.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900XGBK
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900XGBK
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.900.000 đ * 9.000.000 đ *
Clearance sale
Đã xem