Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 23

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi treo tường FAGOR 2CPT-90X
  Giá đặc biệt 9.560.000đ Regular Price 11.950.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR 2CPT-90X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 2. Máy hút mùi treo tường FAGOR 2SHT-900AS
  Giá đặc biệt 11.120.000đ Regular Price 13.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR 2SHT-900AS

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 900 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 3. Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-DEEP 90V
  Giá đặc biệt 43.040.000đ Regular Price 53.800.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-DEEP 90V

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
   • Công suất hút tối đa: 820 (m3/h)
   • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
 4. Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-TILE
  Giá đặc biệt 42.960.000đ Regular Price 53.700.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-TILE

   • Khổ rộng: 800 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
 5. Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-72XA
  Giá đặc biệt 9.920.000đ Regular Price 12.400.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-72XA

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 6. Clearance sale
  Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-92XA
  Giá đặc biệt 6.700.000đ Regular Price 12.800.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-92XA

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 7. Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1000AIX
  Giá đặc biệt 33.200.000đ Regular Price 41.500.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1000AIX

   • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
 8. Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1200AX
  Giá đặc biệt 20.480.000đ Regular Price 25.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1200AX

   • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
 9. Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-700AXA
  Giá đặc biệt 15.160.000đ Regular Price 18.950.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-700AXA

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
 10. Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-70AXA
  Giá đặc biệt 10.720.000đ Regular Price 13.400.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-70AXA

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 11. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-9000AV

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
   • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 12. Clearance sale
  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-900AXA
  Giá đặc biệt 11.000.000đ Regular Price 20.000.000đ

  Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-900AXA

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
   • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 23

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng