• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi treo tường FAGOR 2CPT-90X
Máy hút mùi treo tường FAGOR 2CPT-90X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.560.000 đ * 11.950.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR 2SHT-900AS
Máy hút mùi treo tường FAGOR 2SHT-900AS
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 900 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
11.120.000 đ * 13.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-DEEP 90V
Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-DEEP 90V
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 820 (m3/h)
 • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
43.040.000 đ * 53.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-TILE
Máy hút mùi treo tường FAGOR 3CFT-TILE
 • Khổ rộng: 800 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
42.960.000 đ * 53.700.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-72XA
Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-72XA
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.920.000 đ * 12.400.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-92XA
Máy hút mùi treo tường FAGOR 9CFV-92XA
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.700.000 đ * 12.800.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1000AIX
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1000AIX
 • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
33.200.000 đ * 41.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1200AX
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-1200AX
 • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
20.480.000 đ * 25.600.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-700AXA
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-700AXA
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
15.160.000 đ * 18.950.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-70AXA
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-70AXA
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
10.720.000 đ * 13.400.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-9000AV
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-9000AV
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
Giá: Liên hệ
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-900AXA
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-900AXA
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
11.000.000 đ * 20.000.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-90AXA
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFB-90AXA
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.200.000 đ * 13.900.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFP-90AX
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFP-90AX
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
11.000.000 đ * 13.750.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFS-70AXA
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFS-70AXA
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
14.360.000 đ * 17.950.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFS-900AX
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFS-900AX
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
17.200.000 đ * 21.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFS-90AXA
Máy hút mùi treo tường FAGOR CFS-90AXA
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
12.500.000 đ * 19.950.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPT-90X1
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPT-90X1
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
7.600.000 đ * 9.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPT-90XT
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPT-90XT
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
11.520.000 đ * 14.400.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPV-70X
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPV-70X
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.720.000 đ * 13.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR SHB-90X
Máy hút mùi treo tường FAGOR SHB-90X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.200.000 đ * 11.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR SHT-900I
Máy hút mùi treo tường FAGOR SHT-900I
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
7.760.000 đ * 9.700.000 đ *
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPV-90X
Máy hút mùi treo tường FAGOR CPV-90X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
8.200.000 đ * 15.000.000 đ *
Clearance sale
Đã xem