Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 31

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 60
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 4.700.000đ Regular Price 5.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 60

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 475 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 2. Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 70
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 4.920.000đ Regular Price 6.150.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 70

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 475 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 3. Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 21.820.000đ Regular Price 27.270.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Chế độ hút chuyên sâu
 4. Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90 GLASS
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 21.820.000đ Regular Price 27.270.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90 GLASS

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
 5. Máy hút mùi treo tường TEKA DG3 90
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 9.760.000đ Regular Price 12.200.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DG3 90

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
   • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 6. Clearance sale
  Máy hút mùi treo tường TEKA DG780
  Giá đặc biệt 8.400.000đ Regular Price 13.189.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DG780

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
   • Công suất hút tối đa: 825 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 7. Clearance sale
  Máy hút mùi treo tường TEKA DG980
  Giá đặc biệt 9.400.000đ Regular Price 14.729.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DG980

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
   • Công suất hút tối đa: 825 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 8. Máy hút mùi treo tường TEKA DH 985
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 30.880.000đ Regular Price 38.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DH 985

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 920 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 9. Máy hút mùi treo tường TEKA DHC 90
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 23.800.000đ Regular Price 29.799.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DHC 90

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
 10. Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 750
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 8.260.000đ Regular Price 10.330.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 750

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 380 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 11. Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 950
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 9.320.000đ Regular Price 11.650.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 950

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 380 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 12. Máy hút mùi treo tường TEKA DJE 70
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 8.000.000đ Regular Price 10.000.000đ

  Máy hút mùi treo tường TEKA DJE 70

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 700 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 31

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng