Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1144J
  Giá đặc biệt 26.800.000đ Regular Price 33.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1144J

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Hẹn giờ trước , Tính năng Half-load
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 2. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1205JE
  Giá đặc biệt 28.400.000đ Regular Price 35.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1205JE

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Hẹn giờ trước , Tính năng Half-load, Chương trình OpitA 60 phút , Chương trình rửa nhanh 30 phút
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 3. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1225JE1
  Giá đặc biệt 27.600.000đ Regular Price 34.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1225JE1

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình OpitA 60 phút , Chương trình rửa nhanh 30 phút, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 4. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1225XE
  Giá đặc biệt 31.840.000đ Regular Price 39.800.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1225XE

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Hẹn giờ trước , Chương trình OpitA 60 phút , Chương trình rửa nhanh 30 phút
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 5. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1235J
  Giá đặc biệt 29.200.000đ Regular Price 36.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1235J

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Hẹn giờ trước , Chương trình OpitA 60 phút , Chương trình rửa nhanh 30 phút
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 6. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1235X
  Giá đặc biệt 30.000.000đ Regular Price 37.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1235X

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Hẹn giờ trước , Chương trình OpitA 60 phút , Chương trình rửa nhanh 30 phút
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 7. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1472X
  Giá đặc biệt 29.200.000đ Regular Price 36.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VH1472X

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình rửa trước, AutoProgramme (chương trình tự động), Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
 8. Máy rửa bát âm tủ BRANDT VS1009J
  Giá đặc biệt 20.720.000đ Regular Price 25.900.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BRANDT VS1009J

   • Dung tích rửa: 9 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình OpitA 60 phút , Chương trình rửa nhanh 30 phút, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng