Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy rửa bát âm tủ MIELE G4203I

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • 5 Chương trình chính + 1 tùy chọn bổ sung 
   • Khu vực MultiComfort mới và độc đáo cho các kích thước khác nhau 
   • Kết nối nước nóng tiết kiệm điện năng lên đến 50%, 10% thời gian 
   • Thiết kế giàn Comfort linh hoạt trong việc xếp bát đĩa
 2. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy rửa bát âm tủ MIELE G4940I

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • 5 Chương trình chính + 1 tùy chọn bổ sung 
   • Tùy chọn Half Load tiết kiệm hơn khi làm sạch ít bát đĩa hơn
   • Khu vực MultiComfort mới và độc đáo cho các kích thước khác nhau 
   • Thiết kế giàn Comfort linh hoạt trong việc xếp bát đĩa
 3. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy rửa bát âm tủ MIELE G4940SCUJubilee

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • 5 Chương trình chính + 1 tùy chọn bổ sung 
   • Tùy chọn Half Load tiết kiệm hơn khi làm sạch ít bát đĩa hơn
   • Khu vực MultiComfort mới và độc đáo cho các kích thước khác nhau 
   • Thiết kế giàn Comfort linh hoạt trong việc xếp bát đĩa
 4. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy rửa bát âm tủ MIELE G6200SCU

   • Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu)
   • 6 Chương trình chính + 1 tùy chọn bổ sung 
   • Thiết kế giàn ExtraComfort linh hoạt hơn với giàn xếp dao kéo 3D
   • Công nghệ Perfect GlassCare chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho đồ bằng thủy tinh
   • Tùy chọn Half Load tiết kiệm hơn khi làm sạch ít bát đĩa hơn
 5. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy rửa bát âm tủ MIELE G6820SCU

   • Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu)
   • 11 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung 
   • Sấy khô hoàn hảo bát đĩa với công nghệ Zeolith®
   • Thiết kế giàn MaxiComfort linh hoạt tối đa với giàn xếp dao kéo 3D+
   • Công nghệ AutoOpen Dry tự động mở cửa máy khi chương trình kết thúc
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng