Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 17

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy sấy quần áo BOSCH WTA74101SG
  Giá đặc biệt 15.160.000đ Regular Price 18.960.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTA74101SG|Serie 2

   • Xuất xứ 
   • Khối lượng 6 (kg)
   • Tốc độ vòng quay 1300-1400 (vòng/phút)
   • Trang bị công nghệ: DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, AntiVibration™ Design, Touch Control Buttons
   • Chương trình: additional programmes , Drying progr. whites/coloureds , Numb. drying prog. easy-care, Gentle, Timed programs
 2. Máy sấy quần áo BOSCH WTA74200SG
  Giá đặc biệt 15.160.000đ Regular Price 18.960.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTA74200SG|Serie 4

   • Xuất xứ
   • Khối lượng 7 (kg)
   • Phương pháp sấy: Air-Venter (sấy thổi khí)
   • Trang bị công nghệ: DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, AntiVibration™ Design, Vent hose, Khóa trẻ em, Pull-open latch, chống nhăn vào 60 phút cuối của chương trình 
   • Chương trình Woollen Finish, Mix, towels, Time program warm, Time program cold, Sports Wear, lingerie, Super 40, shirts/blouses, Nút tùy chọn: start/pause, Low Heat, Signal, Less Ironing, programme length, Fine-tuning of drying aim, Delay times 24 h
 3. Máy sấy quần áo BOSCH WTA74201SG
  Giá đặc biệt 15.600.000đ Regular Price 20.000.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTA74201SG serie 4

   • Xuất xứ
   • Khối lượng 7 (kg)
   • Phương pháp sấy: Air-Venter (sấy thổi khí)
   • Trang bị công nghệ: DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, AntiVibration™ Design, Vent hose, Khóa trẻ em, Pull-open latch, chống nhăn vào 60 phút cuối của chương trình 
   • Chương trình Woollen Finish, Mix, towels, Time program warm, Time program cold, Sports Wear, lingerie, Super 40, shirts/blouses, Nút tùy chọn: start/pause, Low Heat, Signal, Less Ironing, programme length, Fine-tuning of drying aim, Delay times 24 h
 4. Máy sấy quần áo BOSCH WTB86200SG
  Giá đặc biệt 18.280.000đ Regular Price 22.860.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTB86200SG|Serie 4

   • Xuất xứ 
   • Khối lượng 8 (kg)
   • Công nghệ sấy Ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, LED-Display, AntiVibration™ Design, khóa trẻ em, hẹn giờ trễ 24h, chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình 
   • Chương trình sấy: Woollen Finish, Mix, Time program warm, Time program cold, Allergy Plus / Hygiene, Sports Wear, Down Wear, Super 40, Shirts 15,Gentle
 5. Máy sấy quần áo BOSCH WTB86201PL
  19.300.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTB86201PL|Serie 4

   • Xuất xứ 
   • Khối lượng 8 (kg)
   • Công nghệ sấy Ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ Self-cleaning, LED display , Sensitive Drying System, AntiVibration Design, Glass door, Comfortable lock, Delay Time, Chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình 
   • Chương trình sấy Allergy Plus / Hygiene , downs clothes , Mixture , Shirts 15 , Sportswear , Super 40 , Time program cold , Time program warm , Woollens finish
 6. Máy Sấy Quần Áo BOSCH HMH.WTB86201SG
  24.450.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH HMH.WTB86201SG|Serie 4

   • Xuất xứ
   • Khối lượng 8 (kg)
   • Phương pháp sấy Ngưng tụ
   • Trang bị công nghệ DUO-Tronic, Màn hình LED, Sensitive Drying Design, AntiVibration™ Design, sấy chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình, Delay Time 
   • Chương trình sấy Woollen Finish, Mix, Time program warm, Time program cold, Allergy Plus / Hygiene, Sports Wear, Down Wear, Super 40, Shirts 15
 7. Máy Sấy Quần Áo BOSCH HMH.WTE84105GB
  Giá đặc biệt 19.000.000đ Regular Price 19.900.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH HMH.WTE84105GB|Serie 4

   • Xuất xứ 
   • Khối lượng 7 (kg)
   • Phương pháp sấy: Sấy ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, LED Programme, Sấy chống nhăn vào 60 phút cuối chương trình
   • Chương trình sấy 20 phút sấy ấm, Sport swear , Super 40, Cotton, Easy Care
 8. Máy sấy quần áo BOSCH WTH85200GB
  Giá đặc biệt 25.660.000đ Regular Price 30.190.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTH85200GB serie 4

   • Xuất xứ 
   • Khối lượng 7 (kg)
   • Phương pháp sấy: Sấy ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, LED Programme, Sấy chống nhăn vào 60 phút cuối chương trình
   • Chương trình sấy Woollen Finish, Mix, towels, Pillows, Time program warm, Time program cold, Sports Wear, Super 40, shirts/blouses
 9. Máy sấy quần áo BOSCH WTM85260SG
  Giá đặc biệt 25.030.000đ Regular Price 32.090.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTM85260SG serie 4

   • Xuất xứ 
   • Khối lượng 7 (kg)
   • Phương pháp sấy: Sấy ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, LED Programme, Sấy chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình, hẹn giờ trễ, AntiVibration™, Khóa trẻ em, SelfCleaning Condenser™
   • Chương trình sấy Cottons Very Dry, Cottons Cupboard Dry, Cottons Iron Dry, Sportswear, Towels, Mix, Time Program Warm, Time Program Cold, Wool Finish, Down, SuperQuick 40', Shirts, Easy Care Iron Dry, Easy Care Cupboard Dry, Easy Care Very Dry
 10. Máy sấy quần áo BOSCH WTN86201PL
  Giá đặc biệt 20.800.000đ Regular Price 24.450.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTN86201PL|Serie 4

   • Khối lượng 8 (kg)
   • Phương pháp sấy ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ DUO-Tronic, Sensitive Drying Design, LED Programme, Sấy chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình
   • Chương trình sấy Allergy Plus / Hygiene , downs clothes , Mixture , Shirts 15 , Sportswear , Super 40 , Time program cold , Time program warm , Woollens finish
 11. Máy sấy quần áo BOSCH WTS86516SG
  Giá đặc biệt 32.730.000đ Regular Price 38.500.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH WTS86516SG|Serie 6

   • Khối lượng 8 (kg)
   • Phương pháp sấy Ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ Sensitive Drying Design, AntiVibration™ Design, màn hình LCD, Khóa trẻ em, cửa kính, ActiveSteam Iron, ActiveSteam Refresh, Interior Drum Light, Chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình sấy
   • Chương trình sấy: ActiveSteam Iron Programme : Cotton, Easy-Care Non-Iron; ActiveSteam Refresh Programme : Business Wear, Casual Wear; Additional Programme Selection : Woollen Finish, Sports Wear, Down Wear, Super 40
 12. Máy Sấy Quần Áo BOSCH HMH.WTW85560BY
  Giá đặc biệt 42.500.000đ Regular Price 50.000.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH HMH.WTW85560BY|Serie 8

   • Khối lượng 9 (kg)
   • Phương pháp sấy Ngưng tụ 
   • Trang bị công nghệ SelfCleaning Condenser, AutoDry technology, màn hình LED, SensitiveDrying gentle drying system, AntiVibration Design, LED drum light, Khóa trẻ em, Delay Time, Sấy chống nhăn vào 120 phút cuối chương trình 
   • Chương trình sấy Short wave, Mix, Towels, sấy ấm thời gian 60 phút, Blankets, time program warm, time program cold, cotton, easy to maintain, sport / fitness, feathers, super 40 ', Shirts/Blue
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 17

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng