• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Từ 2
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Bếp từ TEKA IR 321
Bếp từ TEKA IR 321
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 300 mm
12.310.000 đ * 15.390.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 6320
Bếp từ TEKA IR 6320
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
20.060.000 đ * 25.070.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 721
Bếp từ TEKA IR 721
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 700 mm
15.570.000 đ * 19.460.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 8300 HS
Bếp từ TEKA IR 8300 HS
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 800 mm
24.800.000 đ * 31.009.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 831
Bếp từ TEKA IR 831
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 800 mm
23.930.000 đ * 29.910.000 đ *
Bếp từ TEKA IRF 641
Bếp từ TEKA IRF 641
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
21.120.000 đ * 26.400.000 đ *
Bếp từ TEKA IRF 9430
Bếp từ TEKA IRF 9430
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
31.000.000 đ * 38.819.000 đ *
Bếp từ TEKA IRF 9480 TFT TABLET
Bếp từ TEKA IRF 9480 TFT TABLET
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
65.020.000 đ * 81.280.000 đ *
Bếp từ TEKA IRS 631
Bếp từ TEKA IRS 631
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
18.560.000 đ * 23.200.000 đ *
Bếp từ TEKA IRS 641
Bếp từ TEKA IRS 641
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
19.180.000 đ * 23.970.000 đ *
Bếp từ TEKA IRS 943
Bếp từ TEKA IRS 943
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
29.560.000 đ * 36.950.000 đ *
Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB
Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
24.100.000 đ * 30.130.000 đ *
1 Từ 2
Đã xem