Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V40SG2ES3

   • Sức chứa 40-50 chai
   • 2 vùng nhiệt độ riêng biệt
   • Kệ gỗ có thể đảo chiều 
   • Cửa kính 3 lớp chống UV
 2. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V30SGMEBK
  Giá đặc biệt 14.990.000đ Regular Price 21.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V30SGMEBK

   • Sức chứa 28-35 chai
   • 1 vùng nhiệt độ 
   • Kệ gỗ có thể điều chỉnh chiều cao 
   • Thiết kế cửa 3 lớp tráng men, chống tia cực tím
 3. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V20SGEBK
  Giá đặc biệt 16.990.000đ Regular Price 23.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V20SGEBK

   • Sức chứa 18-20 chai
   • 1 vùng nhiệt độ
   • Kệ gỗ có thể điều chỉnh chiều cao 
   • Thiết kế cửa kính 3 lớp tráng men, chống tia UV
 4. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V40SGEBK
  Giá đặc biệt 25.990.000đ Regular Price 32.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V40SGEBK

   • Sức chứa 40-50 chai
   • 1 vùng nhiệt độ
   • Kệ gỗ có thể điều chỉnh 
   • Thiết kế cửa kính 3 lớp tráng men, chống tia UV
 5. Tủ rượu Elextrolux-Vintec V190SG2EBK
  Giá đặc biệt 65.990.000đ Regular Price 72.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V190SG2EBK

   • Sức chứa 130-198 chai
   • 1 hoặc nhiều vùng nhiệt độ
   • Thiết kế cửa kính 2 lớp chống tia UV
   • Số kệ tủ: 8 kệ có thể điều chỉnh
 6. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V20SGES3
  Giá đặc biệt 17.990.000đ Regular Price 24.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V20SGES3

   • Sức chứa 20 chai
   • 1 vùng nhiệt độ
   • Thiết kế cửa kính 3 lớp, chống tia UV
   • Số kệ tủ: 5 kệ có thể điều chỉnh
 7. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V190SG2eS3
  Giá đặc biệt 65.900.000đ Regular Price 72.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V190SG2eS3

   • Sức chứa 155 chai
   • 1 hoặc nhiều vùng nhiệt độ
   • Thiết kế cửa kính 2 lớp chống tia UV
   • Số kệ tủ: 6 kệ có thể điều chỉnh
 8. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_ALV40SG2E
  Giá đặc biệt 27.990.000đ Regular Price 33.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec ALV40SG2E

   • Sức chứa 40 chai
   • 2 vùng nhiệt độ riêng biệt 
   • Thiết kế cửa kính 2 lớp
   • Số kệ tủ: 4 kệ có thể điều chỉnh
 9. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V160SGAL
  Giá đặc biệt 50.990.000đ Regular Price 57.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V160SGAL

   • Sức chứa 120 chai
   • 1 vùng nhiệt độ
   • Thiết kế cửa kính 2 lớp
   • Số kệ tủ: 4 kệ có thể điều chỉnh
 10. Tủ rượu Elextrolux-Vintec_V190SG2EAL
  Giá đặc biệt 60.990.000đ Regular Price 68.000.000đ

  Tủ rượu Elextrolux-Vintec V190SG2EAL

   • Sức chứa 130-198 chai
   • 1 hoặc nhiều vùng nhiệt độ
   • Thiết kế cửa kính 2 lớp chống tia UV
   • Số kệ tủ: 8 kệ có thể điều chỉnh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng