Bếp Gas TEKA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Gas TEKA CGW Lux 78 2G 1P AI AL 2TR CI
  Giá đặc biệt 14.160.000,00 ₫ Regular Price 17.699.000,00 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 780 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Gas TEKA VT2 1G AI AL TR
  Giá đặc biệt 10.470.000,00 ₫ Regular Price 13.090.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 1
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Gas TEKA VR 90 4G AI AL TR
  Giá đặc biệt 15.400.000,00 ₫ Regular Price 19.250.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Gas TEKA GK Lux 86 3G AI AL
  Giá đặc biệt 6.150.000,00 ₫ Regular Price 7.689.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Gas TEKA GK Lux 73 2G AI AL
  Giá đặc biệt 5.270.000,00 ₫ Regular Price 6.589.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Gas TEKA EW 60 4G AI AL CI
  Giá đặc biệt 10.900.000,00 ₫ Regular Price 13.629.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Thép không gỉ
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Gas TEKA EM/30 2G AI AL
  Giá đặc biệt 3.960.000,00 ₫ Regular Price 4.950.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Gas TEKA EM 60 3G 1P AI TR
  Giá đặc biệt 7.260.000,00 ₫ Regular Price 9.075.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Inox
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Gas TEKA E/730 2G 1P AI AL
  Giá đặc biệt 6.950.000,00 ₫ Regular Price 8.690.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Inox
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Gas TEKA E/602 4G AI
  Giá đặc biệt 5.190.000,00 ₫ Regular Price 6.490.000,00 ₫
  • Điều Khiển Núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Inox
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Gas TEKA CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR
  Giá đặc biệt 21.730.000,00 ₫ Regular Price 27.159.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Gas TEKA CGW Lux 86 TC 3G AI AL 2TR CI
  Giá đặc biệt 21.730.000,00 ₫ Regular Price 27.159.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần