Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 67

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI25AS02E
  23.750.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI25AS02E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Auto Programme (chương trình tự động), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 2. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46GB01E
  Giá đặc biệt 25.080.000đ Regular Price 41.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46GB01E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình rửa trước, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Zeolith® (sấy khô hoàn hảo), Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 3. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E
  Giá đặc biệt 24.400.000đ Regular Price 30.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Intensive 70 độ C, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Auto Programme (chương trình tự động), Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Eco, Chương trình rửa trước, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 2 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, InfoLight , Giàn VarioFlex, Load Sensor
 4. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E
  Giá đặc biệt 29.000.000đ Regular Price 41.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Super Silence , Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn VarioFlex
 5. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E
  Giá đặc biệt 21.990.000đ Regular Price 32.010.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Intensive 70 độ C, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), TurboSpeed 20 chương trình min (rửa siêu nhanh 20p), Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Glass Protect, Load Sensor, DosageAssist , Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro)
 6. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E
  Giá đặc biệt 18.990.000đ Regular Price 30.110.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình rửa trước, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, RackMatic, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 3 giàn, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Aqua Stop, Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Load Sensor, Glass Protect, Khóa an toàn, Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Giàn VarioFlex
 7. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI50D35EU
  Giá đặc biệt 16.150.000đ Regular Price 24.620.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI50D35EU|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Half-load, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Load Sensor, Khóa an toàn, Glass Protect
 8. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68IS00E
  Giá đặc biệt 30.000.000đ Regular Price 43.080.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68IS00E|Serie 6

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình rửa trước, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Glass Protect, Load Sensor, Dosage Assist , Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 9. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68MS07E
  Giá đặc biệt 24.890.000đ Regular Price 39.320.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68MS07E|Serie 6

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), Chương trình rửa trước, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Intensive Zone, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, RackMatic , Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 3 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Giàn xếp VarioFlex Plus
 10. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI88TS36E
  Giá đặc biệt 49.980.000đ Regular Price 77.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI88TS36E|Serie 8

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình MachineCare, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), Chương trinh Supper 60 độ C, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình rửa trước, Tính năng Intensive Zone, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Active water plus, Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 3 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heatt Exchanger) , Zeolith® (sấy khô hoàn hảo), Động cơ EcoSlience, Glass Protect, Emotion Light, = Load Sensor, Dosage Assist , Màn hình TFT, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Tay phun phun DuoPower, Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Open Assist (Mở cửa dễ dàng), Home Connect (Kiểm soát thiết bị từ xa), Giá đỡ cho ly, cốc dài
 11. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX00E
  Giá đặc biệt 15.130.000đ Regular Price 25.270.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX00E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình rửa trước, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, AquaS top, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Info Light , Dosage Assist
 12. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX02E
  Giá đặc biệt 17.000.000đ Regular Price 22.490.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX02E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Automatic programmes, Chương trình rửa trước,  Tính năng VarioSpeed, Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger), Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Dosage Assist, Khóa an toàn
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 67

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng