{{widget type="WeltPixel\OwlCarouselSlider\Block\Slider\Custom" slider_id="35"}}
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 54

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Vòi rửa bát TEKA ARK 938

   • Chất liệu: Inox cao cấp 
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng vòi: Cần đứng
   • Chiều cao vòi: 298 mm
   • Sử dụng 2 đường nước
 2. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Vòi rửa bát TEKA IN 995

   • Chất liệu: Inox cao cấp 
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng vòi: Cần đứng
   • Chiều cao vòi: 341 mm
   • Sử dụng 2 đường nước
 3. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Alu Metallic
  Giá đặc biệt 10.000.000đ Regular Price 11.770.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Alu Metallic 565.68.950

   • Chất liệu: Đá Silgranit, màu Alu Metallic
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Cần rút
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 4. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Anthracite
  Giá đặc biệt 10.000.000đ Regular Price 11.770.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Anthracite 565.68.350

   • Chất liệu: Đá Silgranit, màu Anthracite
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Cần rút
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 5. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Champagne
  Giá đặc biệt 10.000.000đ Regular Price 11.770.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Champagne 565.68.856

   • Chất liệu: Đá Silgranit, màu Champagne
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Cần rút
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 6. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Jasmine
  Giá đặc biệt 10.000.000đ Regular Price 11.770.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOLINUS-S Jasmine 565.68.650

   • Chất liệu: Đá Silgranit, màu Jasmine 
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Cần rút
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 7. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Alu Metallic
  Giá đặc biệt 2.720.000đ Regular Price 3.200.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Alu Metallic 569.07.900

   • Chất liệu: Đá nhân tạo Silgranite PuraDur II
   • Màu sắc: Alu Metallic
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 8. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Anthracite
  Giá đặc biệt 2.720.000đ Regular Price 3.200.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Anthracite 569.07.300

   • Chất liệu: Đá nhân tạo Silgranite PuraDur II
   • Màu sắc: Anthracite
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 9. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Champagne
  Giá đặc biệt 2.720.000đ Regular Price 3.200.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Champagne 569.07.800

   • Chất liệu: Đá nhân tạo Silgranite PuraDur II
   • Màu sắc: Champagne
   • Thiết kế: Đường cong
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 10. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Jasmine
  Giá đặc biệt 2.720.000đ Regular Price 3.200.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMIDA-Jasmine 569.07.600

   • Chất liệu: Đá nhân tạo Silgranite PuraDur II
   • Màu sắc: Jasmine
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Chiều cao vòi: 327 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 11. Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMILA
  Giá đặc biệt 2.720.000đ Regular Price 3.200.000đ

  Vòi rửa bát BLANCO BLANCOMILA 569.06.280

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Chữ L 
   • Chiều cao vòi: 270 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 12. Vòi rửa bát CATA CBA
  Giá đặc biệt 1.440.000đ Regular Price 1.800.000đ

  Vòi rửa bát CATA CBA

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Thiết kế uốn cong
   • Chiều cao vòi: 310 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 54

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng