Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 54

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Rửa Bát Độc Lập BOSCH HMH.SMS25CI05E
  Giá đặc biệt 21.170.000đ Regular Price 24.900.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS25CI05E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình rửa trước, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Half-load, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Công nghệ Glass Protect, Load Sensor, Dosage Assist , Giàn VarioFlex
 2. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS25KI00E
  Giá đặc biệt 15.990.000đ Regular Price 24.270.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS25KI00E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình Eco, Automatic programmes, Chương trình Intensive 70 độ C, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus, RackMatic 3 giai đoạn, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 3 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, DosageAssist , Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Giàn VarioFlex
 3. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GI04E
  Giá đặc biệt 17.990.000đ Regular Price 29.080.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GI04E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Automatic programmes, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình rửa trước, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, RackMatic, Hẹn giờ trước , Tính năng Intensive Zone
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex, Màn hình TFT, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh
 4. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GW04E
  Giá đặc biệt 16.990.000đ Regular Price 27.380.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GW04E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Machinee Care, Chương trình Eco, Automatic programmes, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình rửa trước, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, RackMatic, Hẹn giờ trước , Tính năng Intensive Zone
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex, Màn hình TFT, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh
 5. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46II04E
  Giá đặc biệt 19.990.000đ Regular Price 30.980.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46II04E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Super Silence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Glass Protect, Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 6. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46MI05E
  Giá đặc biệt 20.590.000đ Regular Price 34.500.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46MI05E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Super Silence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus, Hẹn giờ trước , RackMatic , Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn)
   • Thiết kế 3 giàn, Aqua Stop, Công nghệ ActiveWater, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Glass Protect, Load Sensor, Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro)
 7. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS50D48EU
  Giá đặc biệt 13.990.000đ Regular Price 20.970.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS50D48EU|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình rửa trước, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Vario speed , Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Công nghệ ActiveWater, Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Dosage Assist , Khóa an toàn
 8. Máy Rửa Bát Độc Lập BOSCH HMH.SMS63L08EA
  Giá đặc biệt 18.280.000đ Regular Price 21.500.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS63L08EA|Serie 6

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Automatic programmes, Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng HygienePlus (diệt khuẩn), Tính năng Vario speed , Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 2 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 9. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI02E
  Giá đặc biệt 26.390.000đ Regular Price 41.800.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI02E|Serie 6

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus, Hẹn giờ trước , Rack Matic, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Chương trình rửa trước, Chương trình Quick 45 phút
   • Thiết kế 3 giàn, Aqua Stop, Công nghệ ActiveWater, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Glass Protect, Load Sensor, Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro)
 10. Máy Rửa Bát Độc Lập BOSCH HMH.SMS88TI03E
  Giá đặc biệt 37.440.000đ Regular Price 46.800.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS88TI03E|Serie 8

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Quick 45 phút, Super Silence , Chương trình rửa trước, Tính năng Intensive Zone, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng Half-load, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Rack Matic, Hẹn giờ trước , Active water plus
   • Thiết kế 3 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Zeolith® (sấy khô hoàn hảo), Động cơ EcoSilence, Glass Protect, Load Sensor, Khóa an toàn
 11. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS88TI36E
  Giá đặc biệt 37.990.000đ Regular Price 50.740.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS88TI36E|Serie 8

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Super Silence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), Chương trinh Supper 60 độ C, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình rửa trước, Tính năng Intensive Zone, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Active water plus, Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 3 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Zeolith® (sấy khô hoàn hảo), Động cơ EcoSlience, Glass Protect, Emotion Light, Load Sensor, Dosage Assist , Màn hình TFT, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Tay phun kép Duo Power, Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Open Assist (Mở cửa dễ dàng), Home connect (Kiểm soát thiết bị từ xa), Giá đỡ cho ly, cốc dài
 12. Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS25CI03E
  Giá đặc biệt 15.350.000đ Regular Price 21.930.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS25CI03E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 10 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Hẹp: nhỏ hơn 55cm
   • Chương trình Eco, Automatic programmes, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Khóa an toàn, Dosage Assist
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 54

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng