Bếp Hỗn Hợp

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Hỗn Hợp HAFELE HC-M772A
  Giá đặc biệt 17.990.000 ₫ Regular Price 22.490.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Hỗn Hợp MIELE CSDA1020
  Liên hệ
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Hỗn Hợp MIELE CSDA1010
  Liên hệ
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Hỗn Hợp BRANDT TI1013B
  Giá đặc biệt 25.520.000 ₫ Regular Price 31.900.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay và Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Hỗn Hợp NARDI PVF 9HT 19
  Giá đặc biệt 19.710.000 ₫ Regular Price 21.900.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Hỗn Hợp BOSCH PIC645F17E
  Giá đặc biệt 17.470.000 ₫ Regular Price 17.890.000 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: 4
  • Chất liệu mặt bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Hỗn Hợp CATA IT 773
  Giá đặc biệt 14.390.000 ₫ Regular Price 15.150.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Hỗn Hợp CATA IT 772
  Giá đặc biệt 14.250.000 ₫ Regular Price 19.000.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Hỗn Hợp TEKA IR 720
  Giá đặc biệt 17.160.000 ₫ Regular Price 21.450.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 750 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Hỗn Hợp FAGOR I-230TS
  Giá đặc biệt 16.400.000 ₫ Regular Price 20.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Hỗn Hợp HAFELE HC-M773A
  29.880.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần