Bếp Từ

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

101 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ NARDI PVF 4 HT 38
  Giá đặc biệt 22.410.000,00 ₫ Regular Price 24.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ BRANDT TI118B
  Giá đặc biệt 26.000.000,00 ₫ Regular Price 32.500.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ BRANDT TI118W
  Giá đặc biệt 26.800.000,00 ₫ Regular Price 33.500.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ GAGGENAU VI230114
  Liên hệ
  • Điều khiển: Núm xoay
  • Số vòng bếp: 2
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 280 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ GAGGENAU VI424110
  Liên hệ
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ TEKA VR TC 95 4I
  Giá đặc biệt 42.850.000,00 ₫ Regular Price 53.559.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ GAGGENAU VI414111
  Giá đặc biệt 74.100.000,00 ₫ Regular Price 78.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: đa điểm
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 380 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Từ GAGGENAU VI422111
  Giá đặc biệt 80.750.000,00 ₫ Regular Price 85.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 380 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Từ GAGGENAU VI462111
  100.000.000,00 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: Đa điểm
  • Chất liệu mặt bếp:
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Từ GAGGENAU VI482111
  100.000.000,00 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: Đa điểm
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Từ GAGGENAU VI260114
  Giá đặc biệt 67.360.000,00 ₫ Regular Price 70.900.000,00 ₫
  • Điều khiển: Núm xoay
  • Số vòng bếp: 4
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Từ BRANDT TI112B
  Giá đặc biệt 29.280.000,00 ₫ Regular Price 36.600.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

101 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần