Bếp Từ GAGGENAU

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ GAGGENAU CI481112
  Giá đặc biệt 48.070.000,00 ₫ Regular Price 50.600.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ GAGGENAU CI292110
  100.000.000,00 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: 5
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ GAGGENAU CI282110
  Giá đặc biệt 67.360.000,00 ₫ Regular Price 70.900.000,00 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: 4
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ GAGGENAU VI260114
  Giá đặc biệt 67.360.000,00 ₫ Regular Price 70.900.000,00 ₫
  • Điều khiển: Núm xoay
  • Số vòng bếp: 4
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ GAGGENAU VI482111
  100.000.000,00 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: Đa điểm
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ GAGGENAU VI462111
  100.000.000,00 ₫
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Số vòng bếp: Đa điểm
  • Chất liệu mặt bếp:
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ GAGGENAU VI422111
  Giá đặc biệt 80.750.000,00 ₫ Regular Price 85.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 380 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Từ GAGGENAU VI414111
  Giá đặc biệt 74.100.000,00 ₫ Regular Price 78.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: đa điểm
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 380 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Từ GAGGENAU VI481110
  Liên hệ
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Từ GAGGENAU VI424110
  Liên hệ
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Từ GAGGENAU VI230114
  Liên hệ
  • Điều khiển: Núm xoay
  • Số vòng bếp: 2
  • Chất liệu mặt bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 280 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Từ GAGGENAU CX480111
  100.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: đđa điểm
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần