Bếp Từ HAFELE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ HAFELE HC-I302B
  Giá đặc biệt 12.630.000 ₫ Regular Price 15.790.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ HAFELE HC-I603B
  Giá đặc biệt 18.390.000 ₫ Regular Price 22.990.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ HAFELE HC-I604A
  Giá đặc biệt 19.190.000 ₫ Regular Price 23.990.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ HAFELE HC-I604B
  Giá đặc biệt 15.990.000 ₫ Regular Price 19.990.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ HAFELE HC-I772A
  Giá đặc biệt 16.790.000 ₫ Regular Price 20.990.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ HAFELE HC-I773B
  Giá đặc biệt 19.990.000 ₫ Regular Price 24.990.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần