Bếp Từ TEKA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ TEKA IR 321
  Giá đặc biệt 12.310.000,00 ₫ Regular Price 15.389.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối: 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ TEKA IR 721
  Giá đặc biệt 15.570.000,00 ₫ Regular Price 19.459.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ TEKA IR 831
  Giá đặc biệt 23.930.000,00 ₫ Regular Price 29.909.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối: 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ TEKA IRF 641
  Giá đặc biệt 21.120.000,00 ₫ Regular Price 26.400.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ TEKA IRS 631
  Giá đặc biệt 18.560.000,00 ₫ Regular Price 23.199.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ TEKA IRS 641
  Giá đặc biệt 19.180.000,00 ₫ Regular Price 23.969.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ TEKA IRS 943
  Giá đặc biệt 29.560.000,00 ₫ Regular Price 36.949.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối: 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Từ TEKA VR TC 95 4I
  Giá đặc biệt 42.850.000,00 ₫ Regular Price 53.559.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần