Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA MC 20 IX
  Giá đặc biệt 7.130.000 ₫ Regular Price 7.500.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 800 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 20 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA MC 25 GTC WH
  Giá đặc biệt 10.880.000 ₫ Regular Price 14.500.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 25 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA MC 28 D BK
  Giá đặc biệt 9.000.000 ₫ Regular Price 12.000.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 28 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA MC 32 DC
  Giá đặc biệt 10.130.000 ₫ Regular Price 13.500.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 32 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA MC 20 D
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 800 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 20 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Vi Sóng Âm Tủ CATA MC 25 D
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 25 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần