Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

24 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMI25AS02E
  16.580.000 ₫

  Dung Tích Rửa 12 (bộ)

  5 chương trình rửa chính

  Có trang bị  hệ thống giỏ Vario, chiều cao giỏ trên có thể điều chỉnh được

  Xuất xứ Châu Âu

   

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV41D10EU
  Giá đặc biệt 17.710.000 ₫ Regular Price 20.830.000 ₫

  Dung tích rửa: 12 (bộ)

  4 chương trình rửa chính

  Giá xếp bát đĩa trên có thể điều chỉnh độ cao

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Tìm hiểu thêm
 3. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV45GX02E
  Giá đặc biệt 18.190.000 ₫ Regular Price 21.400.000 ₫

  Dung Tích Rửa 12 (bộ)

  5 chương trình rửa chính

  Có trang bị giỏ dao kéo trong giỏ thấp

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 4. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV46KX00E
  18.290.000 ₫

  Dung Tích Rửa 13 (bộ)

  6 chương trình rửa chính

  Có trang bị giá xếp đồ mở rộng

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 5. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV58L60EU
  17.890.000 ₫

  Dung Tích Rửa 13 (bộ)

  5 chương trình rửa chính

  Có trang bị giá xếp đồ mở rộng

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 6. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV68MX03E
  Giá đặc biệt 28.490.000 ₫ Regular Price 28.990.000 ₫

  Dung Tích Rửa 14 (bộ)

  8 chương trình rửa chính

  Có trang bị giá xếp đồ mở rộng

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 7. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMI46KS01E
  18.800.000 ₫

  Dung Tích Rửa 13 (bộ)

  6 chương trình rửa chính

  Có trang bị giỏ VarioFlex, giỏ trên có thể điều chỉnh độ cao

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 8. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMI46IS03E
  23.790.000 ₫

  Dung Tích Rửa 13 (bộ)

  6 chương trình rửa chính

  Có trang bị giỏ dao kéo trong giỏ thấp

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 9. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMI63N25EU
  22.250.000 ₫
  • Dung Tích Rửa 13 (bộ)
  • 6 chương trình rửa chính
  • Giá trên có thể điều chỉnh độ cao
  • Xuất xứ Đức
  Tìm hiểu thêm
 10. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMU68N25EU
  25.610.000 ₫

  Dung Tích Rửa 14 (bộ)

  6 chương trình rửa chính

  Có trang bị giá xếp đồ mở rộng

  Xuất xứ Đức

  Tìm hiểu thêm
 11. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV46MX03E
  25.350.000 ₫

  Dung Tích Rửa 14 (bộ)

  6 chương trình rửa chính

  Có trang bị giá xếp đồ mở rộng

  Xuất xứ Châu Âu

  Tìm hiểu thêm
 12. Máy Rửa Bát Âm Tủ BOSCH SMV25CX03E
  15.690.000 ₫

  Dung Tích Rửa 13 (bộ)

  5 chương trình rửa chính

  Có trang bị  hệ thống giỏ Vario, chiều cao giỏ trên có thể điều chỉnh được

  Xuất xứ Châu Âu

   

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

24 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần