Tủ Lạnh Đơn BOSCH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGE49AI31
  Giá đặc biệt 23.560.000 ₫ Regular Price 29.680.000 ₫

  Tổng dung tích: 412 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải, có thể đảo chiều

  Kích thước: (C)2010 x (R)700 x (S)650

  Tìm hiểu thêm
 2. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGE49AL41
  Giá đặc biệt 26.220.000 ₫ Regular Price 32.590.000 ₫

  Tổng dung tích: 412 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải, có thể đảo chiều

  Kích thước: (C)2010 x (R)700 x (S)650

  Tìm hiểu thêm
 3. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGN39KL35
  Giá đặc biệt 25.830.000 ₫ Regular Price 27.190.000 ₫

  Tổng dung tích: 366 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề hai bên phải có thể đảo chiều mở

  Kích thước: (C)2030 x (R) 600 x (S)660

  Tìm hiểu thêm
 4. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGN39LB35
  Giá đặc biệt 34.960.000 ₫ Regular Price 40.390.000 ₫

  Tổng dung tích: 366 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải, có thể đảo chiều

  Kích thước: (C)2030 x (R)600 x (S)660

  Tìm hiểu thêm
 5. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGN39LR35
  Giá đặc biệt 41.790.000 ₫ Regular Price 43.990.000 ₫

  Tổng dung tích: 366 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải, có thể đảo chiều

  Kích thước: (C)2030 x (R)600 x (S)660

  Tìm hiểu thêm
 6. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGN39VL24E
  Giá đặc biệt 17.670.000 ₫ Regular Price 20.590.000 ₫

  Tổng dung tích: 315 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải

  Kích thước: (C) 2000 x (R) 600 x (S) 650

  Tìm hiểu thêm
 7. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGN49AI22
  Giá đặc biệt 28.310.000 ₫ Regular Price 35.600.000 ₫

  Tổng dung tích: 399 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải, có thể đảo chiều

  Kích thước: (C)2000 x (R)700 x (S)620

  Tìm hiểu thêm
 8. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGV36VL23E
  Giá đặc biệt 15.110.000 ₫ Regular Price 17.290.000 ₫

  Tổng dung tích: 317 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề bên phải

  Kích thước: (C)1850 x (R) 600 x (S)630

   

  Tìm hiểu thêm
 9. Tủ Lạnh Đơn BOSCH KGV36VW23E
  Giá đặc biệt 15.190.000 ₫ Regular Price 15.990.000 ₫

  Tổng dung tích: 317 (l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề hai bên có thể đảo ngược

  Kích thước: (C)1850 x (R) 600 x (S)630

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần