Tủ Lạnh Side By Side TEKA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Lạnh Side By Side TEKA NF2 620 X
  Giá đặc biệt 55.350.000,00 ₫ Regular Price 69.190.000,00 ₫

  Tổng dung tích: 625(l)

  Xuất xứ Tây Ban Nha

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1785 x (R)920 x (S)600

  Tìm hiểu thêm
 2. Tủ Lạnh Side By Side TEKA NF2 650
  Giá đặc biệt 63.230.000,00 ₫ Regular Price 79.035.000,00 ₫

  Tổng dung tích: 615(l)

  Xuất xứ Tây Ban Nha

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1785 x (R)920 x (S)600

  Tìm hiểu thêm
 3. Tủ Lạnh Side By Side TEKA NFD 680 Black
  Giá đặc biệt 52.840.000,00 ₫ Regular Price 66.055.000,00 ₫

  Tổng dung tích: 604(l)

  Xuất xứ Tây Ban Nha

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1790 x (R)895 x (S)730

  Tìm hiểu thêm
 4. Tủ Lạnh Side By Side TEKA NFE 900 X
  Giá đặc biệt 75.760.000,00 ₫ Regular Price 94.699.000,00 ₫

  Tổng dung tích: 610(l)

  Xuất xứ Tây Ban Nha

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1825 x (R)920 x (S)765

  Tìm hiểu thêm
 5. Tủ Lạnh Side By Side TEKA NFE3 650X
  Giá đặc biệt 63.230.000,00 ₫ Regular Price 79.035.000,00 ₫

  Tổng dung tích: 616(l)

  Xuất xứ Tây Ban Nha

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1790 x (R)910 x (S)765

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần