• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Bếp từ BOSCH PIB375FB1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PIB375FB1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 300 mm
17.600.000 đ * 22.100.000 đ *
Bếp từ BOSCH HMH.PID631BB1E|Serie 4
Bếp từ BOSCH HMH.PID631BB1E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
18.300.000 đ * 22.900.000 đ *
Bếp từ BOSCH PID631BB3E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PID631BB3E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PID675DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PID675DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
18.900.000 đ * 28.900.000 đ *
Bếp từ BOSCH PID675N24E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PID675N24E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PID775DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PID775DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 700 mm
20.690.000 đ * 32.500.000 đ *
Bếp từ BOSCH PIE375N14E serie 6
Bếp từ BOSCH PIE375N14E serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 300 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH HMH.PIE631FB1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH HMH.PIE631FB1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
24.000.000 đ * 30.000.000 đ *
Bếp từ BOSCH PIE875DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PIE875DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
21.990.000 đ * 25.990.000 đ *
Bếp từ BOSCH PIJ611BB1E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PIJ611BB1E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PIJ651BB1E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PIJ651BB1E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
16.690.000 đ * 17.990.000 đ *
Bếp từ BOSCH PIJ675FC1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PIJ675FC1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
17.790.000 đ * 18.990.000 đ *
Bếp từ BOSCH PIL631B18E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PIL631B18E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PIM631B18E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PIM631B18E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PIN675N17E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PIN675N17E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PIS611F17E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PIS611F17E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
20.500.000 đ * 35.500.000 đ *
Bếp từ BOSCH PIZ901N17E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PIZ901N17E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 5 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 900 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PMI968MS|Serie 8
Bếp từ BOSCH PMI968MS|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS|Serie 8
Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
16.800.000 đ * 21.000.000 đ *
Bếp từ BOSCH PUC611BB1E serie 4
Bếp từ BOSCH PUC611BB1E serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
 • Khổ rộng 600 mm
17.400.000 đ * 21.800.000 đ *
Bếp từ BOSCH PUC631BB2E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PUC631BB2E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
12.990.000 đ * 14.380.000 đ *
Bếp từ BOSCH PUJ631BB2E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PUJ631BB2E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
13.990.000 đ * 15.380.000 đ *
Bếp từ BOSCH HMH.PVJ631FB1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH HMH.PVJ631FB1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
24.000.000 đ * 30.000.000 đ *
Bếp từ BOSCH PXC275FC1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PXC275FC1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 900 mm
24.890.000 đ * 28.690.000 đ *
Bếp từ BOSCH HMH.PXE675DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH HMH.PXE675DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
 • Khổ rộng 600 mm
29.200.000 đ * 36.600.000 đ *
Bếp từ BOSCH PXJ651FC1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PXJ651FC1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
19.500.000 đ * 29.500.000 đ *
Bếp từ BOSCH PXJ675DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXJ675DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
27.000.000 đ * 32.500.000 đ *
Bếp từ BOSCH PXV975DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXV975DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 5 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 900 mm
45.360.000 đ * 46.780.000 đ *
Bếp từ BOSCH HMH.PXX975DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH HMH.PXX975DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 5 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 900 mm
53.600.000 đ * 67.000.000 đ *
Bếp từ BOSCH PVS851FB1E serie 6
Bếp từ BOSCH PVS851FB1E serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vùng bếp 4 vùng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
 • Khổ rộng 800 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PID651FC1E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PID651FC1E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính  Ceramic
 • Khổ rộng 600 mm
Giá: Liên hệ
Bếp từ BOSCH PXE875BB1E serie 4
Bếp từ BOSCH PXE875BB1E serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
 • Khổ rộng 800 mm
Giá: Liên hệ
Bếp từ BOSCH PIJ651BB2E Serie 4
Bếp từ BOSCH PIJ651BB2E Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
 • Khổ rộng 600 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp từ BOSCH PXX975KW1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXX975KW1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 5 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Cao cấp
 • Khổ rộng 900 mm
Giá: Liên hệ
Bếp từ BOSCH PXV975DV1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXV975DV1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 5 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic
 • Khổ rộng 900 mm
48.990.000 đ * 51.000.000 đ *
Bếp từ BOSCH PXX875D34E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXX875D34E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Cao cấp
 • Khổ rộng 800 mm
Giá: Liên hệ
Bếp từ BOSCH PXX675DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXX675DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
23.500.000 đ * 31.000.000 đ *
Bếp từ BOSCH PXY875DC1E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PXY875DC1E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
33.600.000 đ * 40.000.000 đ *
Bếp từ kết hợp hút mùi BOSCH PVS851F21E|Serie 6
Bếp từ kết hợp hút mùi BOSCH PVS851F21E|Serie 6
 • Điều khiển cảm ứng 
 • Số vùng bếp: 4 vùng bếp 
 • Chất liệu mặt bếp: Ceramic
 • Khổ rộng: 800 mm
Giá: Liên hệ
Bếp từ BOSCH PUJ611BB1E|Serie 4
Bếp từ BOSCH PUJ611BB1E|Serie 4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
12.900.000 đ * 16.800.000 đ *
Bếp từ BOSCH PID651DC5E|Serie 8
Bếp từ BOSCH PID651DC5E|Serie 8
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Giá: Liên hệ 22.290.000 đ *
Bếp từ BOSCH PVJ611FB5E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PVJ611FB5E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
Giá: Liên hệ 24.230.000 đ *
Bếp từ BOSCH PVS775FC5E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PVS775FC5E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 700 mm
Giá: Liên hệ 28.260.000 đ *
Bếp từ BOSCH PVS831FB5E|Serie 6
Bếp từ BOSCH PVS831FB5E|Serie 6
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
Giá: Liên hệ 30.280.000 đ *
Đã xem