• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Bếp từ HAFELE HC-I302B 536.01.670
Bếp từ HAFELE HC-I302B 536.01.670
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 300 mm
12.740.000 đ * 14.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I603B 536.01.601
Bếp từ HAFELE HC-I603B 536.01.601
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
16.140.000 đ * 18.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I604A 536.01.731
Bếp từ HAFELE HC-I604A 536.01.731
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
20.390.000 đ * 23.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I604B 535.02.201
Bếp từ HAFELE HC-I604B 535.02.201
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
16.990.000 đ * 19.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I772A 536.01.695
Bếp từ HAFELE HC-I772A 536.01.695
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
16.990.000 đ * 19.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I773B 536.01.595
Bếp từ HAFELE HC-I773B 536.01.595
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
18.700.000 đ * 21.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-IF77A 536.61.555
Bếp từ HAFELE HC-IF77A 536.61.555
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
19.500.000 đ * 22.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I773C 536.01.835
Bếp từ HAFELE HC-I773C 536.01.835
 • Điều khiển Cảm ứng trượt vòng tròn
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
19.500.000 đ * 22.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-IF60A 536.01.871
Bếp từ HAFELE HC-IF60A 536.01.871
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 590 mm
23.700.000 đ * 27.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-L604C 535.02.211
Bếp từ HAFELE HC-L604C 535.02.211
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 576 mm
19.500.000 đ * 22.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I603C 536.01.841
Bếp từ HAFELE HC-I603C 536.01.841
 • Điều khiển Cảm ứng trượt vòng tròn
 • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng từ
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 590 mm
18.600.000 đ * 21.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-IHH77A 539.66.822
Bếp từ HAFELE HC-IHH77A 539.66.822
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
50.900.000 đ * 59.990.000 đ *
Đã xem