• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM450110
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM450110
 • Dung tích: 35 lít
 • Công suất vi sóng tối đa: 1000W; Công suất nướng 2000W
 • Công nghệ không đĩa xoay
 • 15 công thức nấu ăn tự động
 • Cửa bản lề phải
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM451110|Serie 400
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM451110|Serie 400
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM454110|Serie 400
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM454110|Serie 400
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM455110
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BM455110
 • Dung tích: 35 lít
 • Công suất vi sóng tối đa: 1000W; Công suất nướng 2000W
 • Công nghệ không đĩa xoay
 • 15 công thức nấu ăn tự động
 • Cửa bản lề trái
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP224100|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP224100|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch từ 700W-1000W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP224110|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP224110|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch từ 700W-1000W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP224130|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP224130|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch từ 700W-1000W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP225100|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP225100|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch từ 700W-1000W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP225110|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP225110|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch từ 700W-1000W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP225130|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP225130|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch từ 700W-1000W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP250100|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP250100|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP250110|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP250110|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP250130|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP250130|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP251100|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP251100|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP251110|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP251110|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP251130|Serie 200
Lò vi sóng âm tủ GAGGENAU BMP251130|Serie 200
 • Công nghệ làm sạch dưới 700W
 • Kèm Chức năng nướng, Màn hình hiển thị TFT , Điều khiển TouchControl, Khóa trẻ em, Cửa kính cách nhiệt
 • Tự động rã đông theo trọng lượng thực phẩm, Chức năng ghi nhớ
 • Dung tích: Trung bình - 20 - 40 (lít)
Giá: Liên hệ
Đã xem