Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 26

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi âm bàn bếp HAFELE HH-TVG90A 539.81.065
  Giá đặc biệt 42.400.000đ Regular Price 49.990.000đ

  Máy hút mùi âm bàn bếp HAFELE HH-TVG90A 539.81.065

   • Khổ rộng 875 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa (1100 m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu
 2. Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG90B 539.89.335
  Giá đặc biệt 14.400.000đ Regular Price 16.990.000đ

  Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG90B 539.89.335

   • Khổ rộng 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Decor
   • Công suất hút tối đa (900 m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu
 3. Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-BI70A
  Giá đặc biệt 8.990.000đ Regular Price 9.990.000đ

  Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-BI70A 538.84.007

   • Khổ rộng: 700 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 4. Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-CB90A
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 7.340.000đ Regular Price 8.160.000đ

  Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-CB90A 538.84.233

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1100 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 5. Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-IG90B
  Giá đặc biệt 17.840.000đ Regular Price 20.990.000đ

  Máy hút mùi đảo HAFELE HH-IG90B 539.81.775

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 6. Máy hút mùi đảo HAFELE HH-II90A
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 22.440.000đ Regular Price 26.400.000đ

  Máy hút mùi đảo HAFELE HH-II90A 539.82.613

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
 7. Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG60E
  Giá đặc biệt 6.290.000đ Regular Price 6.990.000đ

  Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG60E 539.81.073

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 8. Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG90E
  Giá đặc biệt 7.190.000đ Regular Price 7.990.000đ

  Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG90E 539.81.075

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 9. Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI60D
  Giá đặc biệt 4.900.000đ Regular Price 5.490.000đ

  Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI60D 539.81.083

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 10. Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI90D
  Giá đặc biệt 5.840.000đ Regular Price 6.490.000đ

  Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI90D 539.81.085

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 11. Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WG90B
  Giá đặc biệt 11.040.000đ Regular Price 12.990.000đ

  Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WG90B 539.81.185

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 12. Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI60B
  Giá đặc biệt 10.190.000đ Regular Price 11.990.000đ

  Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI60B 539.81.173

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu: Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 26

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng