• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-BI70A 538.84.007
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-BI70A 538.84.007
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
8.990.000 đ * 9.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-CB90A 538.84.233
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-CB90A 538.84.233
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1100 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
Ngừng kinh doanh
Máy hút mùi đảo HAFELE HH-IG90B 539.81.775
Máy hút mùi đảo HAFELE HH-IG90B 539.81.775
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
17.840.000 đ * 20.990.000 đ *
Máy hút mùi đảo HAFELE HH-II90A 539.82.613
Máy hút mùi đảo HAFELE HH-II90A 539.82.613
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
Ngừng kinh doanh
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG60E 539.81.073
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG60E 539.81.073
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
6.290.000 đ * 6.990.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG90E 539.81.075
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG90E 539.81.075
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
7.190.000 đ * 7.990.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI60D 539.81.083
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI60D 539.81.083
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
4.900.000 đ * 5.490.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI90D 539.81.085
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TI90D 539.81.085
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
5.840.000 đ * 6.490.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WG90B 539.81.185
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WG90B 539.81.185
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
11.040.000 đ * 12.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI60B 539.81.173
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI60B 539.81.173
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu: Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
10.190.000 đ * 11.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường Hafele HH-WI70B 539.81.168
Máy hút mùi treo tường Hafele HH-WI70B 539.81.168
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
8.990.000 đ * 9.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI90B 539.81.175
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI90B 539.81.175
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
11.040.000 đ * 12.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WIS90A 539.82.389
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WIS90A 539.82.389
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
Ngừng kinh doanh
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG80B 538.84.218
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG80B 538.84.218
 • Khổ rộng: 800 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1100 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
14.300.000 đ * 21.999.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG80C 538.84.228
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG80C 538.84.228
 • Khổ rộng: 800 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1100 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
25.490.000 đ * 29.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG90A 539.89.355
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG90A 539.89.355
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 722 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
20.390.000 đ * 23.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG80D 539.81.194
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG80D 539.81.194
 • Khổ rộng: 800 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
18.690.000 đ * 21.999.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI70C 539.81.158
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WI70C 539.81.158
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 900 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
10.190.000 đ * 11.990.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG90D 539.82.443
Máy hút mùi âm tủ HAFELE HH-TG90D 539.82.443
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 800 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.500.000 đ * 14.500.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WG90A 539.82.373
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WG90A 539.82.373
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
Ngừng kinh doanh
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WIS70A 539.82.454
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WIS70A 539.82.454
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
Ngừng kinh doanh
Clearance sale
Máy hút mùi đảo Hafele HH-MI40A 538.84.704
Máy hút mùi đảo Hafele HH-MI40A 538.84.704
 • Khổ rộng: 400 x 400 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1100 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
22.940.000 đ * 26.990.000 đ *
Máy hút mùi đảo HAFELE HH-IS90A 539.81.715
Máy hút mùi đảo HAFELE HH-IS90A 539.81.715
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 900 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển nút nhấn điện tử
25.400.000 đ * 29.900.000 đ *
Máy hút mùi âm bàn bếp HAFELE HH-TVG90A 539.81.065
Máy hút mùi âm bàn bếp HAFELE HH-TVG90A 539.81.065
 • Khổ rộng 875 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa (1100 m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu
42.400.000 đ * 49.990.000 đ *
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG90B 539.89.335
Máy hút mùi treo tường HAFELE HH-WVG90B 539.89.335
 • Khổ rộng 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Decor
 • Công suất hút tối đa (900 m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu
14.400.000 đ * 16.990.000 đ *
Đã xem