Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường MIELE DA399-7Classic

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 500 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 2. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường MIELE DA5796W

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
 3. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường MIELE DA6096WWing

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 4. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường MIELE DA6296W

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 640 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
 5. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường MIELE DA6690W

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 640 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
 6. Liên hệ đặt hàng
  0.000đ

  Máy hút mùi treo tường MIELE PUR98W

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 650 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng