Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 38

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy rửa bát độc lập BOSCH SMU68TS02E
  Giá đặc biệt 32.850.000đ Regular Price 38.655.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMU68TS02E|Serie 6

   • Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus, Hẹn giờ trước , Rack Matic, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Chương trình rửa trước, Chương trình Quick 45 phút
   • Thiết kế 3 giàn, Aqua Stop, Công nghệ ActiveWater, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Glass Protect, Load Sensor, Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro)
 2. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SCE52M65EU
  Giá đặc biệt 21.620.000đ Regular Price 33.080.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SCE52M65EU|Serie 6

   • Dung tích rửa: 8 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Automatic programmes, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) ,Load Sensor, Khóa an toàn
 3. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI25AS02E
  23.750.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI25AS02E|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Auto Programme (chương trình tự động), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Tính năng Extra drying, Tính năng VarioSpeed Plus
   • Thiết kế 2 giàn, AquaStop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 4. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46GB01E
  Giá đặc biệt 25.080.000đ Regular Price 41.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46GB01E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình rửa trước, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Zeolith® (sấy khô hoàn hảo), Load Sensor, Khóa an toàn, Giàn VarioFlex
 5. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E
  Giá đặc biệt 24.400.000đ Regular Price 30.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Intensive 70 độ C, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Auto Programme (chương trình tự động), Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Eco, Chương trình rửa trước, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Hẹn giờ trước , RackMatic 3 giai đoạn
   • Thiết kế 2 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, InfoLight , Giàn VarioFlex, Load Sensor
 6. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E
  Giá đặc biệt 29.000.000đ Regular Price 41.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Super Silence , Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Thiết kế 2 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSilence, Load Sensor, Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn VarioFlex
 7. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E
  Giá đặc biệt 21.990.000đ Regular Price 32.010.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Intensive 70 độ C, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), TurboSpeed 20 chương trình min (rửa siêu nhanh 20p), Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Glass Protect, Load Sensor, DosageAssist , Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn xếp VarioFlex Plus , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro)
 8. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E
  Giá đặc biệt 18.990.000đ Regular Price 30.110.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Machine Care, Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình rửa trước, Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Hygiene Plus (diệt khuẩn), Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, RackMatic, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 3 giàn, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Aqua Stop, Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Load Sensor, Glass Protect, Khóa an toàn, Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Giàn VarioFlex
 9. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46MS01E
  Giá đặc biệt 26.000.000đ Regular Price 52.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46MS01E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình SuperSilence , Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Intensive 70 độ C, Chương trình MachineCare, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng HygienePlus (diệt khuẩn), Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic , TurboSpeed 20 chương trình min (rửa siêu nhanh 20p)
   • Thiết kế 3 giàn, Công nghệ ActiveWater, AquaStop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Glass Protect, Load Sensor, Dosage Assist , Khóa an toàn, Kệ an toàn cho kính và thủy tinh , Giàn xếp dao kéo thứ 3 (VarioDrawers Pro), Giàn VarioFlex
 10. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46MS03E
  Giá đặc biệt 27.866.000đ Regular Price 29.330.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46MS03E|Serie 4

   • Dung tích rửa: 12+2 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Intensive 70 độ C, 1Hour 65 độ C (chương trình rửa nhanh), Chương trình Eco, Auto Programme (chương trình tự động), Chương trình Glass 40 ° C, Chương trình Machine Care, Tính năng VarioSpeed Plus, Tính năng Extra drying, Hẹn giờ trước , RackMatic
   • Thiết kế 3 giàn, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Glass Protect, Load Sensor, DosageAssist , Khóa an toàn , Giàn xếp VarioFlex Plus , Hygiene Plus (diệt khuẩn)
 11. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI50D35EU
  Giá đặc biệt 16.150.000đ Regular Price 24.620.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI50D35EU|Serie 2

   • Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình rửa trước, Chương trình Normal 65 độ C, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Half-load, Hẹn giờ trước
   • Thiết kế 2 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) , Động cơ EcoSlience, Load Sensor, Khóa an toàn, Glass Protect
 12. Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI53M75EU
  Giá đặc biệt 20.980.000đ Regular Price 26.900.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI53M75EU serie 6

   • Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu)
   • Chiều rộng: Tiêu chuẩn: từ 55-60cm
   • Chương trình Eco, Chương trình Quick 45 phút, Chương trình Intensive 70 độ C, Tính năng Half-load, Hẹn giờ trước, Tính năng VarioSpeed, Tính năng Intensive Zone, Auto Programme (chương trình tự động)
   • Thiết kế 2 giàn, Công nghệ ActiveWater, Aqua Stop, Trang bị Aqua-Sensor (cảm biến nước), Thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger), Load Sensor, Khóa an toàn, Glass Protect, DosageAssist 
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 38

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng