• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Vòi rửa bát TEKA ARES
Vòi rửa bát TEKA ARES
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi xoay
 • Chiều cao vòi: 351 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
4.070.000 đ * 4.279.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA AUK 913
Vòi rửa bát TEKA AUK 913
 • Chất liệu:  Inox Cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi xoay
 • Chiều cao vòi: 242 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
5.510.000 đ * 6.480.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA Elan/MW
Vòi rửa bát TEKA Elan/MW
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi kéo dài
 • Chiều cao vòi: 270 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
8.130.000 đ * 9.560.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA Frame
Vòi rửa bát TEKA Frame
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi xoay
 • Chiều cao vòi: 285 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
6.350.000 đ * 7.469.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA ICON
Vòi rửa bát TEKA ICON
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi phẳng
 • Chiều cao vòi: 307 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
8.870.000 đ * 10.439.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA ICON BLACK
Vòi rửa bát TEKA ICON BLACK
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi phẳng
 • Chiều cao vòi: 302 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
9.430.000 đ * 11.099.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA INX 914
Vòi rửa bát TEKA INX 914
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang  vòi cổ xoay khớp nối
 • Chiều cao vòi: 294 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
7.850.000 đ * 9.230.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA INX 983
Vòi rửa bát TEKA INX 983
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng khớp nối
 • Chiều cao vòi: 316 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
10.280.000 đ * 12.090.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA Kobe
Vòi rửa bát TEKA Kobe
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi kéo dài
 • Chiều cao vòi: 338 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
6.350.000 đ * 7.469.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA Kobe Pro
Vòi rửa bát TEKA Kobe Pro
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dang vòi kéo dài
 • Chiều cao vòi: 531 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
9.060.000 đ * 10.659.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out
Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi rút
 • Chiều cao vòi: 280 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
5.220.000 đ * 5.490.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out high
Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out high
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi rút
 • Chiều cao vòi: 280 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
5.530.000 đ * 5.819.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA MC 10 plus
Vòi rửa bát TEKA MC 10 plus
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi xoay 360
 • Chiều cao vòi: 297 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
5.510.000 đ * 6.479.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA MC 10 plus pull out
Vòi rửa bát TEKA MC 10 plus pull out
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi pull out
 • Chiều cao vòi: 286  mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
7.190.000 đ * 8.459.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA MF2
Vòi rửa bát TEKA MF2
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi xoay
 • Chiều cao vòi: 248 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
2.710.000 đ * 2.850.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA MY 202
Vòi rửa bát TEKA MY 202
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi xoay 
 • Chiều cao vòi: 700 mm
 • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
11.310.000 đ * 13.300.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA OS 201
Vòi rửa bát TEKA OS 201
 • Chất liệu: Inox cao cấp
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng: Dạng vòi cổ uốn cong
 • Chiều cao vòi: 268  mm
 • Sử dụng đường nước: 3 đường nước (nóng, lạnh và lọc nước)
10.460.000 đ * 12.309.000 đ *
Vòi rửa bát TEKA ARK 938
Vòi rửa bát TEKA ARK 938
 • Chất liệu: Inox cao cấp 
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng vòi: Cần đứng
 • Chiều cao vòi: 298 mm
 • Sử dụng 2 đường nước
Giá: Liên hệ
Vòi rửa bát TEKA IN 995
Vòi rửa bát TEKA IN 995
 • Chất liệu: Inox cao cấp 
 • Điều khiển: Tay gạt
 • Kiểu dáng vòi: Cần đứng
 • Chiều cao vòi: 341 mm
 • Sử dụng 2 đường nước
Giá: Liên hệ
Đã xem