Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 19

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Vòi rửa bát TEKA ARES
  Giá đặc biệt 3.800.000đ Regular Price 4.279.000đ

  Vòi rửa bát TEKA ARES

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi xoay
   • Chiều cao vòi: 351 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 2. Vòi rửa bát TEKA AUK 913
  Giá đặc biệt 5.180.000đ Regular Price 6.480.000đ

  Vòi rửa bát TEKA AUK 913

   • Chất liệu:  Inox Cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi xoay
   • Chiều cao vòi: 242 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 3. Vòi rửa bát TEKA Elan/MW
  Giá đặc biệt 7.650.000đ Regular Price 9.560.000đ

  Vòi rửa bát TEKA Elan/MW

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi kéo dài
   • Chiều cao vòi: 270 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 4. Vòi rửa bát TEKA Frame
  Giá đặc biệt 6.300.000đ Regular Price 7.469.000đ

  Vòi rửa bát TEKA Frame

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi xoay
   • Chiều cao vòi: 285 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 5. Vòi rửa bát TEKA ICON
  Giá đặc biệt 8.400.000đ Regular Price 10.439.000đ

  Vòi rửa bát TEKA ICON

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi phẳng
   • Chiều cao vòi: 307 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 6. Vòi rửa bát TEKA ICON BLACK
  Giá đặc biệt 8.900.000đ Regular Price 11.099.000đ

  Vòi rửa bát TEKA ICON BLACK

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi phẳng
   • Chiều cao vòi: 302 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 7. Vòi rửa bát TEKA INX 914
  Giá đặc biệt 7.380.000đ Regular Price 9.230.000đ

  Vòi rửa bát TEKA INX 914

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang  vòi cổ xoay khớp nối
   • Chiều cao vòi: 294 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 8. Vòi rửa bát TEKA INX 983
  Giá đặc biệt 9.670.000đ Regular Price 12.090.000đ

  Vòi rửa bát TEKA INX 983

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dạng khớp nối
   • Chiều cao vòi: 316 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 9. Vòi rửa bát TEKA Kobe
  Giá đặc biệt 6.400.000đ Regular Price 7.469.000đ

  Vòi rửa bát TEKA Kobe

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi kéo dài
   • Chiều cao vòi: 338 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 10. Vòi rửa bát TEKA Kobe Pro
  Giá đặc biệt 8.600.000đ Regular Price 10.659.000đ

  Vòi rửa bát TEKA Kobe Pro

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dang vòi kéo dài
   • Chiều cao vòi: 531 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 11. Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out
  Giá đặc biệt 4.600.000đ Regular Price 5.490.000đ

  Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dạng vòi rút
   • Chiều cao vòi: 280 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 12. Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out high
  Giá đặc biệt 3.800.000đ Regular Price 5.819.000đ

  Vòi rửa bát TEKA MB2 pull out high

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Dạng vòi rút
   • Chiều cao vòi: 280 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 19

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng